Var inte rädd

‹ tillbaka

Läkarna har lärt sig bota COVID-19

2021-09-20

COVID-19 är inte en sjukdom utan många olika. Vad alla dessa sjukdomar har gemensamt är att patienten är infekterad av viruset SARS-CoV-2. 

https://justidag.info/coronapandemin/COVID-19-aer-inte-en-sjukdom/

Men det är inte nödvändigtvis viruset som har orsakat sjukdomen. Enligt CDC är högst sex procent av dödligheten direkt hänförlig till viruset. 

https://justidag.info/coronapandemin/vad-aer-doedsorsakerna-i-pandemin/

De eldiga debatterna om huruvida den ena eller den andra behandlingen botar COVID-19 eller inte är kanske onödig eftersom alla kan ha rätt. Vissa typer av COVID-19 förhindras eller botas av Ivermectin, andra av klorokin, andra av hydroxiklorokin, andra av dexametason, andra av budesonid, pregnenolon och andra sorters kortisonpreparat. Åter andra av tocilizumab och en del varianter kan behöva en cocktail av dessa och därtill ytterligare medel för specifika underliggande brister (vitaminbrist) eller tillstånd (högt blodtryck). 

Det första meddelandet från WHO som antogs av de flesta internationella myndigheter och fortfarande verkar ha ett grepp om debatten var: det finns inget botemedel mot Covid-19

Verkligen skrämmande. Det skapade panik utan motstycke. Och det är rätt att det inte finns någon specifik behandling, för det finns ingen specifik sjukdom. Men idag har de flesta läkare lärt sig att behandla COVID-19 patienter, med eller mot myndigheternas medgivande. 

Det finns behandlingar och botemedel – i de flesta fall framgångsrika - för alla de sjukdomarna som går under namnet COVID-19. Trots att vaccinerna inte kunde stoppa spridningen av viruset är det allt färre människor som dör. Fortfarande smittas många -  även de vaccinerade - men få dör. 

Alla myndigheter säger att det är vaccinerna som skyddar. Få läkare vågar tillstå att de använder icke godkända läkemedel.

I motsats till vad WHO och andra myndigheter initialt påstod och i stor utsträckning vidhåller finns det alltså en rad olika läkemedel som hjälper vid COVID-19. 

Det senaste exemplet är läkemedlet tocilizumab som är godkänt mot reumatoid artrit, men nu har fått stor användning för behandling av COVID-19.

Denna användning har initierats av läkare på golvet och ses inte med blida ögon av myndigheterna. Ändå är denna användning utanför indikation så stor att läkemedelsföretaget Roche har gått ut med information om att det kommer att bli en global brist på läkemedlet Actemra/Roactemra (tocilizumab) de närmaste månaderna. Det är i dag ett befintligt läkemedel godkänt mot reumatoid artrit, men anses också vara en potentiell behandling mot COVID-19. Efter Roches pressmeddelande har även Världshälsoorganisationen WHO uttryckt sin oro för bristen.

. Efterfrågan på läkemedlet har ökat till oöverträffade nivåer globalt på grund av att det i stor utsträckning har använts för att behandla patienter med svår eller kritisk COVID-19, skriver Roche i ett pressmeddelande. Under 2021 har företaget ökat sina leveranser av läkemedlet med 100 procent jämfört med före pandemin vilket har lett till begränsningar i både tillverkningskapaciteten och råvaruförsörjningen.

WHO har böjt sig inför verkligheten och uppmanar, tillsammans med det globala hälsoinitiativet Unitaid, Roche att säkerställa en rättvis fördelning av läkemedlet i alla länder, inklusive låg- och medelinkomstländer. WHO eftersöker också intresseanmälningar från andra läkemedelsföretag för att utöka antalet tillverkare av läkemedlet och därmed kunna öka de globala leveranserna.

Även i Sverige råder det brist på tocilizumab. Enligt Läkemedelsverkets lista över restnoteringar är det en pågående brist som startade den 2 augusti och väntas pågå till den 19 september. Det finns också en prognos för en kommande brist från och med den 5 september som väntas pågå till den 8 oktober.

Även andra myndigheter tvingas revidera sina ställningstaganden. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjade nyligen en granskning av användning av tocilizumab mot COVID-19. I USA har tocilizumab fått ett nödgodkännande för patienter med COVID-19 men begränsat till sådana patienter som vårdas på sjukhus och redan behandlas med kortikosteroider och är i behov av syrgas eller vård i respirator.

Med hänsyn till den överraskande bristen får man förmoda att individuella läkare går utöver myndigheternas rekommendationer, eller går före, liksom de gör för en stor mängd andra läkemedel. Resultatet är, glädjande nog en globalt starkt minskad sjuklighet och reducerad dödlighet för dem som smittats av SARS-CoV-2. Källa om tocilizumab: https://www.lakemedelsvarlden.se/pandemin-skapar-global-brist-pa-ra-lakemedel/?link_id=Bt82kaADZ6Zljf