Var inte rädd

‹ tillbaka

Antalet döda i COVID-19 minskar stadigt trots smittspridningen

2021-04-15

Även idag, den 15 april 2021, kommer det larmande rapporter i media om ökad smittspridning. Men varför inte se på dödsfallen i COVID-19?

Under den senaste månaden har dödsfallen varit 533 jämfört med januari då de var 2864. Under senaste veckan har de varit 123 jämfört med värsta veckan 10 jan–16 jan, 2021, då de var 890. Under senaste dagen har de varit 26 jämfört med den 20 januari då de var 474. 

Senaste månaden har dödsfallen således varit 80 procent färre än under januari. Senaste veckan har dödsfallen varit 86 procent färre än under den värsta veckan i januari och idag noterar Johns Hopkins att dödsfallen är 95 procent lägre än under den värsta dagen i januari. (Ovanstående siffror avser dödsfall som betecknats COVID-19.)

Liksom alla siffror kring COVID-19 är dessa siffror inte exakta. Men nog kunde de utgöra en grund för glädjebudskap från myndigheterna och media. Särskilt som statistiken visar att även den dagliga smittspridningen ”idag” har gått ner med 76 procent jämfört med värsta dagen som var den 29 december 2020. 

Ovanstående siffror är hämtade den 10 april 2021 från Johns Hopkins hemsida. https://coronavirus.jhu.edu/region/sweden

Man skulle kunna tro att det minskade antalet dödsfall (a) har med vaccineringen mot viruset att göra, men eftersom bara 6 procent (a) av dödsfallen i COVID-19 direkt orsakas av viruset är det knappast förklaringen. 

(a) https://justidag.info/coronapandemin/vad-aer-doedsorsakerna-i-pandemin/

Trots dagens varningar om smittspridning verkar inte alla bry sig. 

Media larmar dagligen om smittspridning men nämner inte att dödsfallen är få. https://justidag.info/coronapandemin/det-aer-doeden-vi-aer-raedda-foer-inte-smittspridningen/


Skånegatan lördagen den 10 april 2021